Jdi na obsah Jdi na menu
 


Sluneční soustava

23. 6. 2009

ESHOP ŠPERKY DO 100KČ - KLIK!!

Planeta Merkur

Charakteristika

Merkur je malá, skalnatá planeta, pokrytá velkým množstvím kráterů. Jeho oběžná dráha je blíže Slunci než dráha Země, proto se na nebi nikdy příliš nevzdaluje od Slunce. Trajektorie má značnou výstřednost e = 0,21 a dosti velký sklon k ekliptice i = 7°. Merkur má velmi řídkou atmosféru, tvořenou hlavně sodíkem, se stopami vodíku a helia. Teplota na jeho povrchu po západu Slunce velmi rychle klesá až na –180°C a přes den vystupuje na 430°C. Merkur se otočí kolem vlastní osy jednou za 59 našich dní. Jeho doba oběhu kolem Slunce trvá 88 dní. Tento poměr způsobuje, že od jednoho svítání na Merkuru ke druhému uplynou dva Merkurovy roky (176 našich dní). Jde o příklad vázané rotace (spinorbitální interakce) způsobené slapovými silami. Dráha Merkura kolem Slunce je protáhlá elipsa, jejíž stáčení v minulém století vysvětlovali astronomové existencí jiné planety.

merkur

Planeta Venuše

Charakteristika

Venuše je v pořadi druhou planetou obíhající ústřední hvězdu naší sluneční soustavy. Jako jediná planeta ve sluneční soustavě je pojmenována po ženě, jméno získala po po římské bohyni krásny a lásky Venuši. Venuše se řadí mezi planety zemského typu. Co do velikosti je jen o něco málo menší než planeta Země. Na obloze bývá k vidění buďto při soumraku či případně při rozbřesku, z čehož plynou i její další označení "večernice" nebo též "jitřenka". V této době je jedním z nejjasnějších objektů na obloze. Venuše je trvale pokryta hustou vrstvou oblačnosti, což znemožňuje přímo pozorování jejího povrchu. Díky tomu byl povrch Venuše po dlouho dobu velkou neznámou a první informace o něm přinesly až kosmické sondy. Samotný povrch planety je velmi mladý díky silné sopečné aktivitě, která přetvořila veškerý povrch planety. I díky tomu najdeme na povrchu Venuše pouze málo impaktních kráterů.

Planeta Země

Charakteristika

Planeta Země je třetí planetou sluneční soustavy a doposud jedinou známou planetou, na které se vyvinul komplexní život.
Slunce obíhá v průměrné vzdálenosti 150 milionů kilometrů po eliptické dráze.
Země se řadí spolu s Merkurem, Venuší a Marsem do tzv. planet zemského typu. Jako první z této skupiny planet má Země přirozenou družici - Měsíc.
Země je nazývána modrou planetou díky tomu, že více než 70% jejího povrchu pokrývají oceány.
Zemi tvoří jednotlivé zemské sféry, litosféra, hydrosféra, atmosféra a biosféra.

země

 

 

Planeta Mars

Charakteristika

Rudá planeta obíhá jako čtvrtá v pořadí kolem Slunce. Jméno získala po římském bohu války Martovi. Již od počátku lidstva Mars upoutával pozornost člověka a probouzel fantastické představy o životě na jiných planetách. Mars je co do planetárních parametrů Zemi nejpodobnější. Den na Marsu nazývaný "sol" je jen o několik málo minut delší než pozemský den. Sklon rotační osy je také velmi podobný tomu zemskému. Mars má dva přirozené satelity, měsíce Phobos a Deimos. Jedná se o tělesa nepravidelného tvaru, s největší pravděpodobností jde o zachycené planetky z pásu asteroidů, který se nachází mezi Marsem a Jupiterem. Stejně jako Merkur, Venuše a Země je i Mars planetou zemského typu s pevným povrchem. Pro povrch Marsu jsou kromě typického načervenalého zbarvení charakteristické zejména impaktní krátery a výrazné geologické oblasti. Na povrchu Marsu se nachází nejvyšší sopka ve sluneční soustavě Olympus Mons. Vůbec nejvýraznějším geologickým útvarem na povrchu Marsu je Valles Marineris, kaňon dlouhý 4500 km a hluboký 7 km.

mars

Planeta Jupiter

Charakteristika

Jupiter je pátou a největší planetou sluneční soustavy. Narozdíl od vnějších malých planet s pevným povrchem je Jupiter prvním ze zástupců plynných obrů. Jupiter je větší, než všechny ostatní planety dohromady.
Jméno Jupiter získal podle římského boha.
Jupiter má rozsáhlou rodinu měsíců, nejznámějších skupinou jsou tzv. Gelieovské měsíce - Europa, Calisto, Io a Ganymed. Měsíc Ganymed je dokonce hmotnějších, než planeta Merkur.
Mimo měsíců jsou kolem planety Jupiter také slabé prstence, které jsou při pozorování ze Země obtížně pozorovatelné.
Stavba Jupiteru je značně rozdílná od planet zemského typu. Kolem kamenného jádra se nachází kovový vodík, nad ním je vrstva kapalného vodíku a ještě výše se nachází plynný vodík.
Atmosféra Jupiteru se skládá z valné většiny z vodíků a menšího dílu hélia a stopového množství dalších prvků. Jupiterova atmésféra je velice dynamická, je rozdělena na několik pásů, které rotují různými rychlostmi. V atmosféře se vyskytuje také velké množství bouřkových vírů. Nejznámějším z nich je Velká rudá skvrna.
Nejvíce podrobností o Jupiteru přinesly až kosmické sondy, především pak sondy Pioneer, dvojice sond Voyager a sondy Galileo a Cassini.

jupiter

Planeta Saturn

Charakteristika

Saturn je druhou největší planetou sluneční soustavy a šestou v pořadí od Slunce. Stejně jako Jupiter se i Saturn řadí do plynných planet (plynných obrů). Více než 90% hmoty Saturnu tvoří vodík, hustota Saturnu je natolik nízká, že kdybychom našli dostatečně velký oceán, do kterého by se Saturn vešel, tak by v něm planeta plavala.
Saturn je klenotem sluneční soustavy a do zejména díky jeho soustavě prstenců. Prstenec netvoří pouze jeden prstenec, ale celý je tvořen soustavou prstenců, které jsou odděleny mezerami. Nejznámější mezerou mezi prstenci je tzv. Cassiniho dělení.
Podobně jako Jupiter má i Saturn velký počet měsíců. Nejznámějším z nich je měsíc Titan, který je druhým největším měsícem ve sluneční soustavě. Zvláštností Titanu je, že má jako jediný měsíc ve sluneční soustavě hustou atmosféru.

saturn

Planeta Uran

Charakteristika

Uran je v pořadí od Slunce sedmou planetou a třetí největší planetou ve sluneční soustavě. Pojmenovaný je podle řeckého boha nebes Urana.
Objevený byl 13. 3. 1781 angličanem německého původu astronomem Williamem Herschelem.
Kolem Slunce obíhá ve vzdálenosti cca 2,8 miliardy kilometrů a jeden oběh kolem ústřední hvězdy mu zabere celých 84 roků. O poznání kratší ke doba otočky Uranu kolem osy, tato doba je kratší, než u Země a to 17 hodin a 14 minut. Uran je približně 5x větší než naše planeta.
Afmosféra Uranu je tvořena z většiny z vodíku, stejně jako u ostatních plynných planet. Vodík však není až tak majoritním prvkem, ve srovnání s Jupiterem a Saturnem. Zato je hojně zastoupeno helium a hojné míře je zastoupen také methan.
Povrch planety je tvořen oceánem vodou a amoniakem (čpavkem), proto také mluvíme někdy o Uranu jako o ledovém obrovi. Pod tímto rozsáhlým oceánem se nachází pevné kamenné jádro.
I Uran má početnou rodinu měsíců, k nejznámějším z nich patří Ariel, Miranda, Titania, Oberon, Umbriel. Stejně jako Jupiter a Saturn, má i Uran prstence. Ty jsou však z velmi tmavého materiálu a nejsou natolik výrazné jako u Saturnu.

uran

Planeta Neptun

Charakteristika

ESHOP ŠPERKY DO 100KČ - KLIK!!

Poslední planetou sluneční soustavy dle vzdálenosti od Slunce je planeta Neptun.
Co do stavby a složení je Neptun velmi podobný planetě Uran. Stejně jako Uran má i Neptun ve svém středu kamenné jádro, kolem kterého je čpavkovo-vodní oceán.
Atmosféra je stejně jako u ostatních plynných planet tvořena hlavně vodíkem s příměsí hélia. Modrozelenou barvu Neptunu mu propůjčuje obsah methanu v atmosféře. Narozdíl od nevýrazné atmosféry Uranu je atmosféra Neptunu o poznání dynamičtější, na Neptunu vanou vůbec nejrychlejší větry ze všech planet, rychlost větru zde dosahuje i 1000 km/h, v oblastech atmosferických vírů může rychlost větru dosahovat až 2000 km/h.
Nejnámějším měsícem Neptunu je Triton. Nejvíce informací o soustavě Neptunu přinesly až kosmické sondy Voyager.

neptun
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zajímavé

(Planetářka-blog, 17. 11. 2010 14:58)

Ahojky,tento článek mě velice zaujal.Zrovna mám napsat referát o planetách a odtud bych mohla nasbírat různé informace.Moc děkuji za tento článeček.Fakticky moc.

Ahojky

(makkakonka, 16. 11. 2010 17:39)

Hezké